Onze manier van werken
 
Onze manier van werken kenmerkt zicht doordat we zelf ondernemer zijn zeer dicht bij de cli?nt staan en diens problemen goed kunnen aanvoelen. Samen werken we naar oplossingen voor de bestaande problemen. Wij doen dit door duidelijk met de ondernemer vooraf te overleggen wat hij van ons verlangt, wat wij hem kunnen bieden en niet onbelangrijk tegen welke prijs. Door het bovenstaande vooraf vast te leggen en regelmatig te bespreken weet de ondernemer wat hij aan ons heeft.
Tenminste een maal per jaar bespreken wij de jaarrekening en de fiscale aangifte alsmede de relevante wijzigingen op fiscaal bedrijfseconomisch en overige zaken die voor die betreffende ondernemer van belang zijn. Daarnaast zijn we met name geori?nteerd op de toekomst hierbij komen onderneer de volgende zaken aan de orde:

Dat deze aanpak succesvol is blijkt uit de gestage selectieve groei van ons kantoor.